• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej z Kańczugi

Koncert Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej z Kańczugi...

Czytaj dalej →

Święto Trzech Króli

Tradycję Orszaku Trzech Króli, którą rozpoczęliśmy w 2020 roku w Kańczudze, pragniemy nadal kontynuować....

Czytaj dalej →

Wyniki VIII Gminnego Konkusu "Szopka Betlejemska"

         Wyniki VIII Gminnego Konkusu "Szopka Betlejemska"...

Czytaj dalej →

REMONT NASZEGO OŚRODKA KULTURY ZAKOŃCZONY!!!

Długo wyczekiwany Remont naszego Ośrodka Kultury zakończony!!!...

Czytaj dalej →

WIGILIA MIEJSKA

     Wigilia Miejska w Kańczuckim Rynku....

Czytaj dalej →

PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH

 

       W dniu  25 maja 2014 r.  na Stadionie MKS w Kańczudze odbył się „ Regionalny Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych" - eliminacje do 48  Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym  nad Wisłą.                                                                             Organizatorami przeglądu byli: Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze i Centrum Kulturalne w Przemyślu. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Marszałek Województawa Podkarpackiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga.

       W naszym regionie eliminacje odbywają się zmiennie w Dubiecku i Kańczudze, uczestnikami mogą być artyści z powiatów: przemyskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i jarosławskiego.

     Głównym celem Przeglądu jest ochrona i dokumentacja tradycji autentycznego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu ludowego, a także popularyzacja i ożywianie tych tradycji w społeczeństwie, celem konkursu w kategorii Duży-Mały jest zachęcanie dzieci i młodzieży do kontynuacji muzykowania i śpiewania przejętego od swoich mistrzów a charakterystycznego dla danego regionu. Przegląd ma charakter konkursu w którym biorą udział:                                                                

- kapele ludowe,  których skład i repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu – bez udziału solistów -śpiewaków

-  soliści i instrumentaliści, grający na tradycyjnych instrumentach 

-  soliści – śpiewacy oraz zespoły śpiewacze  bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego                                                                                     -  oraz dzieci i młodzież w kategorii „Duży-Mały”, które prezentują tradycje instrumentalne i wokalne przejęte od swoich mistrzów (instrumentalistów, śpiewaków ludowych).

Barwny ludowy korowód prowadzony przez Kapelę ludową „Gacoki” przemaszerował na Stadion MKS w Kańczudze, gdzie rozpoczęły się przesłuchania konkursowe. Na scenie wystąpiło ponad dwieście artystów ludowych, którzy śpiewali i grali różnorodne  utwory.     Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska potraw regionalnych przygotowane przez  Koła Gospodyń Wiejskich z Łopuszki Wielkiej, Krzeczowic i Lipnika.

        Powołane przez organizatorów Jury oceniało typowość repertuaru – jego zgodność z tradycją danego regionu, charakterystyczny sposób i styl wykonania, cechy gwarowe pieśni oraz poziom artystyczny prezentacji.

 

P r o t o k ó ł

z obrad komisji konkursowej Regionalnego Przeglądu Kapel ludowych i Zespołów Śpiewaczych – eliminacje do 48. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, dn. 25 maja 2014 r. w Kańczudze 

Komisja artystyczna w składzie:

- Katarzyna Ignas, etnograf,

- Stanisław Szabat, muzyk

- Sławomir Gołąb, muzyk,

po wysłuchaniu dwudziestu sześciu prezentacji konkursowych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach: 

Kategoria kapele ludowe:

I nagroda  ufundowana przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny.

II nagroda  ufundowana przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze dla Kapeli Ludowej „Gacoki” z Gaci.

W tej kategorii nominacji do 48. OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą nie przyznano.

Kategoria „Duży-Mały”:

I nagroda  ufundowana przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze wraz z nominacją na 48. OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Zespołu Śpiewaczego „Stokrotki” z Anielą Mrówką z Cewkowa. 

II nagroda ufundowana przez Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze dla Izabeli Głąb z mistrzem Lucyną Skawiną
z Gaci.
 

Kategoria soliści-śpiewacy: 

I nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z nominacją na 48. OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Janiny Horodeckiej z Grzęski.

II nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Danuty Nieckarz ze Starego Dzikowa. 

III nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Zofii Sokół z Gniewczyny Trynieckiej.

Kategoria zespoły śpiewacze:

I Nagroda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z nominacją na 48. OFKiŚL w Kazimierzu nad Wisłą dla Zespołu Śpiewaczego z Rożniatowa.

Dwie równorzędne II nagrody każda ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla:

- Zespołu Śpiewaczego „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej,

- Zespołu Śpiewaczego „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa.

III nagroda  ufundowana przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla:

- Zespołu Śpiewaczego z Kisielowa.

Pięć równorzędnych wyróżnienień  każde ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla:

- Zespołu Śpiewaczego „Cantus” z Gorliczyny,

- Grupy Śpiewaczej „Krasiczanki” z Krasiczyna,

- Zespołu Śpiewaczego z Maćkówki,

- Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego,

- Zespołu Śpiewaczego „Wyszatyczanie” z Wyszatyc.

            Komisja apeluje aby w przyszłości zadbać o właściwy dobór instrumentów zgodny
z regulaminem festiwalu w Kazimierzu Dolnym (który nie dopuszcza gry na akordeonie) oraz by w śpiewie zwrócić większą uwagę na intonację, prawidłową gwarę i dykcję oraz śpiew jednogłosowy.

Zwracamy uwagę, aby dobierać do prezentacji konkursowych: repertuar ludowy, nie popularny, nie biesiadny, nie współczesny, nie oklepany. Wysoko ocenione zostały pieśni obrzędowe, a także pieśni o tekstach w których występuje regionalne słownictwo gwarowe.

Dziękujemy za prezentację pełnego stroju ludowego, dbałość o jego kompletność
i świeżość.

Komisja podkreśla bardzo wysoki poziom w prezentacji „Duży-Mały” i zachęca do liczniejszego udziału w tej kategorii.

Kańczuga, 25. 05. 2014 r.                                                                 Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2014 został ogłoszony rokiem Oskara Kolberga,  z  okazji 200 -setnej rocznicy urodzin tego wybitnego etnografa, kompozytora i folklorysty w hołdzie odbył się koncert z udziałem :

-Kapeli Ludowej „Gacoki” z Gaci

- Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej

-Kapeli Ludowej „Swojaki” z Pawłosiowa                           

 a koncert zakończył gościnny występ Kapeli Kańczuckiej

Dziękujemy wszystkim uczestnikom przeglądu i zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

 

GALERIA------------->KLIKNIJ


Dodano 08:50 27-05-2014 przez OKMiG

Aktualne wydarzenia


archiwum aktualności →

Linki

Dane teleadresowe

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

ul. Parkowa 1
37-220 Kańczuga

NIP 794-16-86-192
Regon 001026929


Tel. 016-642-30-73

e-mail: okmig@op.pl