• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

VIII GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "Szopka Betlejemska"

Już od ośmiu lat zapraszamy do udziału w Gminnym konkursie "Szopka Betlejemska" ...

Czytaj dalej →

OBCHODY ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada

Obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej...

Czytaj dalej →

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

W dniu 5 listopada 2021 r. w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze odbył się Gminny konkurs wokalny Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej ....

Czytaj dalej →

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W KONKURSIE....

Czytaj dalej →

ZAJĘCIA TANECZNE - ZAPRASZAMY:-)

    Zapraszamy dzieci i młodziez na zajęcia taneczne....

Czytaj dalej →

Historia OKMiG Kańczuga

OKMiG w Kańczudze funkcjonuje od września 1974 r. i prowadzi działalność kulturalną szczególnie koncentrując się na pracy z dziećmi i młodzieżą, która zdobywa wiedzę i umiejętności w różnych formach pracy.

Dla nie zrzeszonych OKMiG proponuje ofertę estradową i widowiskową. Proponujemy również rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, szachy itp.

Pierwsza siedzibą OKMiG w Kańczudze był Dom Ludowy w Siedleczce, a Dyrektorem został Pan Andrzej Pudełko.

W 1976 r  siedzibę OKMiG przeniesiono do budynku Remizy OSP w Kańczudze, gdzie otrzymano dwa pomieszczenia o powierzchni 50 m2 znajdujące się pod sceną oraz uzyskano możliwość korzystania z dużej sali po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zarządem OSP. Od 1978 r funkcję Dyrektora objęła Pani Małgorzata Witkowska, w 1980 r. Pani Maria Kowal, Alicja Nabielec, od 1982 r. Pan Krzysztof Grzeszek do września 1986 gdzie  funkcję obejmuje dotychczasowy Dyrektor Pan Jan Krupiński.

W 1987 r zostaje podpisana umowa z Zarządem OSP Kańczuga, z której wynika, że administratorem budynku zostaje OKMiG w Kańczudze, przejmując pełne utrzymanie budynku ( media, remonty, opłaty ). Do dyspozycji Ośrodka Kultury zostaje oddana duża sala wraz z zapleczem.

W roku 1997 podjęto rozbudowę OKMiG i tak powstało nowe skrzydło, w którym mieści się nowoczesne zaplecze kuchenne, duża sala o wymiarach 12 x 7 m, pracownia muzyczna, pomieszczenia Szkółki Muzycznej, sanitariaty i kotłownia c.o.

W latach 2003 - 2004 obok budynku od strony wschodniej dobudowano grzybek o wymiarach 16 x 10 m.

OKMiG uczestnicząc w Programie Integracji Społecznej zorganizował spotkanie dla osób starszych w ramach „Klubu Seniora", które było początkiem zawiązania się Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Nr 2 w Kańczudze z  siedzibą w Ośrodku Kultury. Obecnie „Klub Seniora" zrzesza 170 członków, którzy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta www.emerycikanczuga.pl

W ramach PIS powstało również Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z siedzibą  w OKMiG, którego członkiniami są kobiety zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich  z terenu miasta i gminy Kańczuga.

 

Placówka specjalizuje się w następujących kierunkach działalności:

Wychowanie artystyczne:
 - zespoły wokalne, wokalno - instrumentalne i instrumentalne
 - naukę gry na instrumentach
 - zajęcia rytmiczno - muzyczne
 - taniec towarzyski i współczesny, taneczny zespół estradowy
 - koła recytatorskie i teatralne

Edukacja kulturalna, edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży obejmuje:
 - organizowanie warsztatów artystycznych
Wychowanie społeczne:
 - prowadzenie zajęć integracyjnych
 - organizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sport, rekreacja i turystyka

 - zajęcia tenisa  stołowego
 - wyjazdy integracyjno - turystyczne.

Promocja placówki, miasta i powiatu:
Uczestnicy zespołów i pracowni artystycznych wraz ze swymi opiekunami artystycznymi uczestniczą w licznych  przeglądach, konkursach i festiwalach, promując placówkę, miasto i gminę Kańczuga
 

PRACOWNICY  OKMiG  KAŃCZUGA

 

Krupiński Jan            -  dyrektor

Kołotyło Jerzy           -  instruktor k-o

Czepiel Zbigniew      -  instruktor k-o

Solarz Wiesław         -  instruktor k-o, dyrygent Orkiestry w Kańczudze

Kalińska Barbara      -  instruktor

Kmiecik Ewa             -  sprzatająca

Hęclik Małgorzata     - księgowa

 

Ponadto pracownicy godzinowi:

Siwiecka Bożena       - ZPiT "Sieteszanie"

Siuśka Adam              - Szkółka Muzyczna

Dudek Dariusz           - dyrygent Orkiestry w Sieteszy

Osmyk Andrzej          - dyrygent Orkiestry w Łopuszce Wielkiej

Hadro  Hubert            - dyrygent chóru "Michael"